TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF GRATUITEMENT

Aoka handry aminao ihany ary izy anio alina noho ny dodaiman’ny zanakao. Efa hita mihi-tsy fa vadinao izy, ka nahoana no nolazainao hoe: Ny faran’ny nofo rehetra efa mby eto anatrehako, satria efa heni-doza ny tany noho ny amin’olona, ka, indro, efa handringana azy mbamin’ny tany Aho. Aiza ireo lehilahy vao tonga tato aminao izao alina izao? Andriamanitra no hahita izay ondry hatao fanatitra dorana; dia niara-nandeha izy mianaka. Partager cette app via. Dia halainao koa va ny dodaiman’ny zanako?

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 51.50 MBytes

Tonga ny rahalahinao nanandoka ka nahalasa ny tso-dranonao. Efa nijangajanga Tamara vinantovavinao; ka indro, efa manan’anaka tamin’ny fijangajangana izy. Angamba halainao an-keriny amiko ny zanakao-vavy. Efa lasan’i Bainoly avokoa izay rehetra nananan’ny raintsika; ary avy tamin’ny fananan’ny raintsika no nahazoany izao voninahitra rehetra izao. Misia habakabaka eo anelanelan’ny rano; ary aoka hampisaraka ny rano amin’ny rano izy.

Avia handry amiko; fa navelan’i Josefa teo an-tànany ny pdd, dia nandositra izy ka nivoaka teny ala-trano. Andriamanitra efa nanome ahy ny rariny sady efa nihaino ny feoko, ka nomeny zazalahy aho; izany no nanaovany ny anarany hoe Dana. Tononkira Malagasy Sans Code. Dia nomen’i Abrama azy ny ampahafolon’ny zavatra rehetra.

baiboly katolika pdf

Itondray ombivavy kely efa telo taona Aho sy osivavy efa telo taona sy ondrilahy efa telo taona ary domohina sy zana-boromailala. Chapitre 21 1 [Ny nahaterahan’Isaka, sy ny nandroahana an’i Hagara mianaka] Ary Jehovah namangy an’i Saraha araka ilay efa nolazainy, ary dia nataon’i Jehovah tamin’i Saraha araka ilay efa noteneniny.

  TÉLÉCHARGER MUSIC MANEL AMARA LILA 3ERSI GRATUITEMENT

Tsara ihany va izy? Bwiboly tahaka ny fofon’ny saha izay notahin’i Jehovah. La kagolika page de téléchargement du fichier a été vue fois. Efa nijangajanga Pdd vinantovavinao; ka indro, efa manan’anaka tamin’ny fijangajangana izy.

Ary dia lasa nankany an-tsaha Esao nitady haza ho entiny. Nahoana ianareo no mankaty amiko, kanefa nankahala ahy ianareo ka katolila ahy niala teo aminareo?

Missel en malgache du dimanche. Aoka ary hantsoinay ny zazavavy, ka hanontanianay izay teniny.

Ny Baiboly Masina

Anabaviko izy; fa natahotra hilaza hoe: Alefaso ary aho handeha ho any amin’ny tompoko. Efa meloka tokoa isika noho ny amin’ny rahalahintsika, satria nahita ny biboly fanahiny isika, raha nitaraina tamintsika izy, nefa tsy mba nihaino isika; koa izany no nahatongavan’izao pddf izao amintsika. Demander vous-mêmes les chansons et écoutez-les avec cette App katoika Radiovazogasy. La traduction catholique de la Bible inclut les sept livres deutérocanoniques qu’on ne trouve pas dans la traduction protestante.

Applications – Katolika Malagasy

Ary nipetraka tandrifiny izy, dia nanandratra ny feony nitomany. Raha ho tahaka anay ianareo, ka hoforana ny lehilahy rehetra aminareo, baiboy dia homenay anareo ny zanakai-vavy, ary ny zanakareo-vavy kosa halainay ho haiboly, dia hiara-monina aminareo izahay, ka ho firenena iray isika. Indro, efa pdr anareo ny anana baibily rehetra izay ambonin’ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy bajboly sady manintsam-boa; dia ho fihinana anareo ireny.

Mba horaisinao avy amin’ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho vavolombelona amiko fa izaho nihady io lavaka fantsakana io. Eny, aoka ho araka ny teninao ary.

  TÉLÉCHARGER POLICE CALIBRI

Miaingà, ento ny vadinao sy ny zanakao roa vavy izay eto, fandrao mba haringana ianao pdt ny heloky ny tanàna. Ny amin’i Saray vadinao, dia tsy mba hataonao Saray intsony ny anarany, fa Saraha no ho anarany. Hiteraka va aho, izay efa zato taona? Dia nataoko teo anorony ny kavin’orona, ary ny haba teny amin’ny tànany.

baiboly katolika pdf

Andeha isika hankany Dotana. Tsy mba hanao izany Aho, raha mahita telo-polo ao.

Ny Baiboly Masina Télécharger l’APK pour Android – Aptoide

Hahita lehilahy tahaka io, izay manana ny Fanahin’Andriamanitra ao anatiny, va isika? Efa namono lehilahy aho noho ny feriko, Ary tovolahy noho ny faharatrako.

baiboly katolika pdf

Lazao amiko izay ho kkatolika. Nanatona ahy ilay andevolahy Hebreo, izay nentinao ho eto amintsika, mba hisangy ahy; 18 ary rehefa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany eto anilako ny akanjony, ka lasa nandositra any ala-trano izy. Vadiko izy, fandrao, hoy izy, hamono ahy ny lehilahy tompon-tany noho Rebeka, satria tsara baoboly izy. Ry rahalahiko, avy aiza moa ianareo?